Cáp Hạ Thế
AV

Dây điện lực hạ thế AV

Dây điện lực hạ thế dùng để truyền tải phân phối điện.

Danh mục sản phẩm: Cáp Hạ Thế

Mã sản phẩm: AV

Chi tiết sản phẩm

Dây điện lực ruột nhôm, cách điện bằng nhựa PVC, dùng để truyền tải phận phối điện, điều kiện lắp đặt cố định.

Ký hiệu: Dây điện lực ruột nhôm ký hiệu là AV

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với dây là 70oC

Nhiệt độ làm việc cực đại cho phép khi ngắn mạch với thới gian không quá 5 giây là:

  • 140oC với mặt cắt lớn hơn 300mm2
  • 160oC với mặt cắt nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2

Thông số kỹ thuật

1. Dây AV-750V-Ruột dẫn không ép chặt

 

 

2. Dây AV-750V-Ruột dẫn ép chặt

3. Dây AV-0.6/1KV-Ruột dẫn ép chặt

4. Dây AV-0.6/1KV-Ruột dẫn không ép chặt