Giới thiệu

Tầm Nhìn và Sứ Mệnh

  • Sứ mệnh: Chúng tôi tự hào mang lại cho cộng đồng những sản phẫm chất lượng, tin cậy và an toàn. Đáp ứng đúng, đủ và đa dạng theo nhu cầu xã hội trong quá trình hội nhập và phát triển.
  • Tầm nhìn: Phấn đấu đến năm 2020 công ty dây cáp điện Ta Tun Đệ Nhất sẽ cung cấp những sản phẫm dây cáp điện hàng đầu về chất lượng cũng như giá cả cho thị trường Việt Nam nói riêng và toàn khu vục Đông Nam Á nói chung.