Cáp Cao Thế
Cáp 345 KV XLPE

Cáp 345 KV XLPE

CU/XLPE/PVC 400MM2 ~2500MM2

Danh mục sản phẩm: Cáp Cao Thế

Mã sản phẩm: Cáp 345 KV XLPE

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật