Cáp Cao Thế
Cáp 161 KV XLPE

Cáp 161 KV XLPE

CU/XLPE/PVC 200MM2 ~1600MM2

Danh mục sản phẩm: Cáp Cao Thế

Mã sản phẩm: Cáp 161 KV XLPE

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật