Giới thiệu

Giá trị cốt lõi

  • Đối với xã hội:

Với phương châm đảm bảo chất lượng, giữ vững niềm tin, và phát triển không ngừng, TEW luôn hướng tới những công nghệ mới nhằm tạo ra những sản phẫm tối ưu phục vụ cho đời sống và sản xuất. Ngoài ra chúng tôi còn đặc biệt chú trọng đến tính thân thiện với môi trường.

  • Đối với tập thể nhân viên:

Luôn tạo điều kiện và đảm bảo đời sống vật chất tinh thần tốt nhất cho người lao động. Tạo môi trường làm việc thân thiện, văn minh, sáng tạo và hiệu quả.

  • Mục tiêu cốt lõi:

Vươn cao vươn xa và tạo dấu ấn trong lòng người tiêu dùng. Chất lượng là mục tiêu cốt lõi và là chủ trương lâu dài của TEW.