Cáp Cao Thế
Cáp 110 KV XLPE

Cáp 110 KV XLPE

OP-CU/XLPE/CWS/AL/PVC (or PE) 240 ~2000MM2

Danh mục sản phẩm: Cáp Cao Thế

Mã sản phẩm: Cáp 110 KV XLPE

Chi tiết sản phẩm

Thông số kỹ thuật