Cáp Hạ Thế
CXV/WA 0.6/1KV

CXV/WA 0.6/1KV

Dây điện lực hạ thế dùng để truyền tải phân phối điện

Danh mục sản phẩm: Cáp Hạ Thế

Mã sản phẩm: CXV/WA 0.6/1KV

Chi tiết sản phẩm

Công dụng: cáp điện lực 1 đến 4 lõi, ruột đồng, cách điện XLPE và vỏ bằng nhựa PVC, giáp hai lớp băng kim loại dùng để truyền tải, phân phối điện trong công nghiệp. Cấp điện áp 0.6/1 KV, lắp đặt cố định.

Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép đối với cáp là 90oC

Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngắn mạch là 250oC với thời gian không quá 5 giây.

Thông số kỹ thuật

I. Cáp CXV/WA - Ruột không ép chặt

II. Cáp CXV/WA- Ruột ép chặt